Hệ thống đưa đón bốn chiều cho các hoạt động lưu trữ hiệu quả

Khách hàng của dự án nhà kho lập thể TBK của Tây An là nhà sản xuất má phanh và nhà kho lập thể chủ yếu phụ trách việc lưu trữ nguyên liệu thô.Dự án này lần đầu tiên sử dụng tàu con thoi thông minh bốn hướng để hoàn thành việc lưu trữ tàu con thoi giữa lớp cao và nhiều làn.Dự án đòi hỏi nhiều loại sản phẩm và số lượng lô lớn.Nó cần có khả năng hoàn thành việc phân phối vật liệu một cách tự động.Dự án này là lần đầu tiên sử dụng chính thức tàu con thoi bốn hướng của chúng tôi.Toàn bộ tiến độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và kỳ vọng của yêu cầu sản xuất.Nào là thử sức thành công để tích lũy kinh nghiệm và chứng tỏ bản thân.
1651713838767228

1651713848267208

1651713867417511


Thời gian đăng: 27-04-2023