Hỗ trợ sau bán hàng

Dịch vụ hậu mãi (2)

1. Trả lời trong vòng 2 giờ sau khi nhận được cuộc gọi lỗi của người dùng;
2. Kỹ sư toàn thời gian chấp nhận;
3. Bản sao kỹ thuật số, cho phép công ty giám sát trực tiếp trang web;
4. Gỡ lỗi tại chỗ và kiểm tra thường xuyên;

5. Tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật từ xa;
6. Thay thế phụ tùng miễn phí trong thời gian bảo hành;
7. Sở hữu hệ thống dịch vụ hậu mãi xuyên quốc gia hoàn hảo.

Làm việc theo nhóm Chung tay, Cận cảnh các đối tác kinh doanh chung tay tại cuộc họp, khái niệm kinh doanh.