Hệ thống đưa đón bốn chiều tiên tiến giúp đơn giản hóa việc xử lý vật liệu

A Bioengineering Co., Ltd. ở Sơn Tây là một doanh nghiệp công nghệ cao chủ yếu tập trung vào các sản phẩm sinh học chức năng.Nó sử dụng giải pháp giá đỡ xe đưa đón thông minh bốn hướng của chúng tôi, áp dụng kho chuyên sâu tự động cải tiến, với 3 xe đưa đón bốn hướng, tổng cộng 1120 vị trí hàng hóa.Sản phẩm của chúng tôi cải thiện đáng kể không gian sẵn có của khách hàng, khả năng tồn kho và hiệu quả của việc nhập kho và xuất kho.Ngoài ra, chúng tôi đã thiết lập một nền tảng tự động hóa cho khách hàng để đạt được mục tiêu nhập kho tự động, xuất kho tự động và kiểm soát tự động.

1651713908860545

1651713919450259

1651713929601466

1651713944429219

1651713954451667

1651713972360395


Thời gian đăng: 27-04-2023